Vì sao với các bạn cùng lớp, số người có cùng ngày sinh nhật rất lớn?

Vì sao với các bạn cùng lớp, số người có cùng ngày sinh nhật rất lớn?
Vì sao với các bạn cùng lớp, số người có cùng ngày sinh nhật rất lớn?

Không biết các bạn có nhận thấy trong cùng một lớp, số người có cùng ngày sinh nhật quả là nhiều. Nếu không tin bạn thử làm một phép thống kê. Thế nhưng bạn có biết tại sao không? Số bạn cùng học trong cùng lớp khoảng 40 – 50 người, mà một năm có 365 ngày, tại sao các ngày sinh nhật lại có thể “chụm” nhau một chỗ.

Ta thử tính toán một chút xem để sinh nhật của bốn người không trùng vào một ngày có xác suất (khả năng) bằng bao nhiêu. Tuỳ ý chọn một bạn A, sinh nhật của anh ta có thể vào một ngày nào đó trong 365 ngày hay nói cách khác có 365 khả năng. Người thứ hai là B, người thứ ba, người thứ tư là CD cũng có cùng tình trạng tương tự. Như vậy tình trạng về ngày sinh nhật của bốn người có đến (365)4 tình huống. Thế thì số người có sinh nhật khác nhau sẽ là bao nhiêu? Để sinh nhật của AB khác nhau thì với B phải trừ đi 1 ngày cùng với ngày sinh của A tức còn lại 364 ngày không trùng với A, tức có 364 khả năng không cùng ngày sinh nhật với A. Cũng với lí do tương tự, số khả năng để C không cùng ngày sinh với AB là 363 khả năng, số khả năng để D không cùng ngày sinh với A, B, C là 362. Vì vậy số khả năng để A, B, C, D không sinh cùng một ngày là

Bạn có muốn biết  Tích của các đoạn thẳng nối điểm giữa các cạnh một tứ giác bất kì có bằng diện tích của tứ giác không?

Trái lại để bốn bạn A, B, C, D ít nhất có hai người có cùng ngày sinh là 1 – 0,98 = 0,02 = 2%.

Bây giờ ta mở rộng cho 40 người thì số khả năng để 40 người không sinh trong cùng một ngày là

Do vậy trong số “40 người ít nhất có hai người có cùng ngày sinh” có khả năng: 1 – 0,1088 = 0,8912 = 89,12%. Khoảng 9/10 Giả sử lớp học của bạn có 45 người thì hai người có cùng ngày sinh ít nhất có đến 94,1%; còn nếu lớp của bạn có 50 người thì số hai người có cùng ngày sinh có thể lên đến 97,04%.

Bạn có muốn biết  Vì sao các nhà du hành khi đi trên Mặt trăng thường nhảy?

Bạn thử tính xem ở lớp bạn thực tế có bao nhiêu người và con số có hai người cùng sinh một ngày ít nhất là bao nhiêu?

Từ khoá: Xác suất.

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 0 Trung bình: 0]

Leave a Comment

Your email address will not be published.