Vì sao khi phóng tên lửa dùng cách đếm ngược?

Vì sao khi phóng tên lửa dùng cách đếm ngược?
Vì sao khi phóng tên lửa dùng cách đếm ngược?

Năm 1927, nhiều nhà hàng không vũ trụ nghiệp dư ở Đức đã thành lập Hiệp hội Hàng không vũ trụ. Không lâu sau họ nhận nhiệm vụ chế tạo một tên lửa thật cho bộ phim khoa học viễn tưởng “Hằng Nga trên cung trăng”. Vì thiếu kinh nghiệm, nên quả tên lửa thật này không chế tạo được mà phải dùng một tên lửa mô hình để quay phim. Trong quá trình quay phim, để phóng tên lửa mô hình đạo diễn Fulik Lan lần đầu tiên sáng tạo ra trình tự đếm ngược thời gian phóng tên lửa. Trình tự này vừa phù hợp với quy luật phóng tên lửa và thói quen của con người, vừa biểu hiện cách rõ ràng thời gian chuẩn bị phóng tên lửa giảm dần.

Bạn có muốn biết  Vì sao các nhà thiên văn phải quan sát nhật thực và nguyệt thực?

Vì sao phải phóng máy từ phổ α vào vũ trụ? Vì sao phải chế tạo và phóng vệ tinh nhỏ? Vì sao vệ tinh có thể giảm thấp thiệt hại do thiên tai và đề phòng thiên tai? Vì sao có thể dùng máy bay vũ trụ để phóng và thu hồi vệ tinh? Vì sao phóng tên lửa nên thuận theo hướng Trái đất tự quay?

Chuẩn bị 10 phút, chuẩn bị 5 phút… chuẩn bị 1 phút, mãi đến trước phóng 10 giây, cuối cùng là 10, 9, 8…3, 2, 1, phóng! Cách đếm ngược này khiến cho con người cảm thấy sự kết thúc của thời gian chuẩn bị và cảm giác được thời điểm phóng sắp bắt đầu.

Bạn có muốn biết  Vì sao đạn súng thần công bốc cháy khi đưa lên mặt biển?

Cuốn phim đã trở thành công cụ dẫn đường cho phương thức phóng tên lửa. Sau đó vào thập kỷ 30 của thế kỷ XX, Đức đã chế tạo thành công quả tên lửa thí nghiệm đầu tiên và đầu thập kỷ 40 chế tạo thành công tên lửa “V-2”, đều dùng trình tự phóng đếm ngược này. Sau thập kỷ 40, Mỹ và Liên Xô chế tạo thành công tên lửa đạn đạo và khi phóng cũng dùng trình tự đếm ngược. Nó đã trình tự hoá các động tác trước khi phóng tên lửa theo thứ tự thời gian vừa chặt chẽ, vừa khoa học, đúng là không hề có sai sót nào.

Ngày nay việc phóng tên lửa đạn đạo và các máy bay vũ trụ của các nước trên thế giới tự nhiên quen dùng theo trình tự đếm ngược này.

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 0 Trung bình: 0]

Leave a Comment

Your email address will not be published.