Vì sao Bruno phải lên giàn hỏa?

Vì sao Bruno phải lên giàn hỏa?
Vì sao Bruno phải lên giàn hỏa?

Giordano Bruno (1548-1600) là một nhà tư tưởng kiệt xuất người Ý, nhà triết học duy vật và là người bảo vệ kiên định nhất học thuyết Copernic. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, từ nhỏ đã hiếu học, theo đuổi chân lý, tính cách kiên cường, chịu nói chịu viết.

Sau khi Bruno tìm hiểu thuyết trung tâm mặt trời, ông hoàn toàn ủng hộ Copernic và ra sức tuyên truyền, bảo vệ thuyết này. Thí dụ ông cho rằng định tinh không phải khảm dính vào vỏ thiên cầu mà là cách mặt trời những khoảng xa gần không bằng nhau, định tinh cũng như mặt trời và nó tự phát sáng; vũ trụ là lớn vô hạn; trên các tinh cầu khác cũng có khả năng có sự sống. Năm 1584, tác phẩm “Bàn về vũ trụ vô hạn và thế giới” của Bruno được xuất bản tại Luân Đôn. Bộ sách thiên văn học nổi tiếng có tư tưởng duy vật mạnh mẽ. Nhưng ông đã xúc phạm giáo hoàng La Mã. Năm 1592, ông bị Giáo hội bắt giải đến Tòa án Giáo hội La Mã, bị buộc là dị giáo đồ. Trong tám năm bị cầm tù, trước sau ông vẫn kiên trì quan điểm của mình. Trước pháp đình ông vẫn tuyên truyền cho thuyết trung tâm mặt trời của Copernic. Ngày 17 tháng 2 năm 1600, nhà tư tưởng vĩ đại ấy đã bị pháp đình tôn giáo thiêu sống tại Quảng trường Trăm hoa ở La Mã.

Bạn có muốn biết  Ai là người đã đắp nên những cái gò?

Nhưng khoa học và chân lý không kết thúc bởi một người đã bị thiêu sống. Trái lại, nó càng khiến nhiều người ra sức đi tìm chân lý ở các thế hệ sau. Năm 1889, tại Quảng trường Trăm hoa La Mã, người ta đã dựng tượng đồng của Bruno để cho tư tưởng của Người mãi mãi được tỏa sáng.

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 0 Trung bình: 0]

Leave a Comment

Your email address will not be published.