Tại sao người ta lại có thú sưu tập tem thư?

Tại sao người ta lại có thú sưu tập tem thư?
Tại sao người ta lại có thú sưu tập tem thư?

Thú “sưu tập tem thư” được một người Anh đặt cho một cái tên rất “kêu” là philately. Từ này có gốc Hy Lạp là philos nghĩa là yêu thích, và telos nghĩa là thuế, đó là một thú tiêu khiển riêng của hàng triệu người trên thế giới từ trên một thế kỷ nay. Bưu điện Hoa Kỳ đã thiết lập hẳn một sở đặc biệt để chuyên lo giúp đỡ những người chơi sưu tập tem thư. Là một thú chơi, nhưng tốn tiền cũng bộn mà cũng có thể kiếm tiền “khẳm”. Không thiếu gì các tay lao vào “kinh doanh” và kiếm lời bộn. Thật ra, nhiều người tuy là “chơi” tem nhưng trong bụng cũng mong “hái” ra tiền. Tuy nhiên tưởng thế thôi, chớ kiếm được tiền nhờ mấy con tem cũ này thì cũng không dễ dàng gì. Bởi vậy, người chơi tem thì nhiều, người kiếm được tiền nhất là hốt bạc – trong cái thú chơi này có là bao. Họ – những người chơi tem – cho rằng chỉ riêng “tuổi” của con tem thôi cũng đủ có giá rồi. Bởi vậy, thấy một con tem lạ là họ nghĩ rằng nó hiếm và do đó có giá.

Bạn có muốn biết  Lạm phát là gì?

Thật ra thú chơi tem có tính giáo dục rất cao. Mỗi hình trên con tem đều được lựa chọn và đều có lý do đặc biệt nào đó. Không ít thì nhiều, mỗi con tem đều cho ta một ít hiểu biết về xuất xứ của nó.

Con tem có giá trị lớn nhất là con tem “hiếm” nhất, dĩ nhiên! Thường thì mỗi con tem hiếm và có giá trị đều có một “sự tích” đặc biệt liên quan đến sự hiếm hoi của nó. Chẳng hạn vào năm 1847, bưu điện Hoa

Kỳ khan hiếm con tem giá 5 xu. Mấy ông bưu điện lúc đó bèn có một sáng kiến “trời thần” là cắt luôn con tem 10 xu ra làm hai, coi như con tem 5 xu. Ngày nay, một con tem 5 xu “trời thần” này có giá bao nhiêu bạn biết không? Một triệu lần 5 xu! “Sự tích” của con tem tạo nên giá trị của nó cũng có thể do… in lộn giá tiền. Năm 1918, lần đầu tiên bưu chính Hoa Kỳ phát hành loại tem hàng không (airmail) mỗi con giá 24 xu. Nhân viên bưu điện bán ào ào mà chẳng để ý là con số 24 trên con tem đã in lộn ngược đầu. Nếu bạn có một con tem như vậy, ngày nay đem bán bạn sẽ có đủ tiền để ăn kem mệt nghỉ mà vẫn không hết. Hai ngàn đô, bạn ăn kem trong bao nhiêu ngày?

Bạn có hài lòng với câu trả lời không?
[Lượt đánh giá: 0 Trung bình: 0]

Leave a Comment

Your email address will not be published.