Ở đâu

Thành Vaticăng nằm ở đâu?

Thành Vaticăng nằm ở đâu? 2

Góc Tây Bắc thàn Rôm nước Ý có một ngọn đồi gọi là Va -ticăng. Trên ngọn đồi có một nhà thờ lớn nhất thế giới, gọi là nhà thờ Xanh Pi-tơ, quanh đó có một s

Bến xe nên đặt ở đâu?

Bến xe nên đặt ở đâu? 9

Khi chúng ta đi học, đi làm việc, đi mua hàng, ta thường phải đi xe công cộng. Có người ở gần bến xe, có người ở xa. Vậy nên đặt bến xe ở địa điểm nào là t