Viên đạn và tiếng nổ cái nào chuyển động nhanh hơn?

Viên đạn và tiếng nổ cái nào chuyển động nhanh hơn? 1

“Súng vừa bấm cò, viên đạn đã “”vèo”” một cái bay đi, đồng thời có tiếng nổ rất lớn phát ra. Khi viên đạn đang bay, nó không