Cái gì

Kháng thể là cái gì?

Kháng thể là cái gì? 7

Câu hỏi: “Sinh vật nào xuất hiện dồi dào và rộng rãi nhất trên thế giới?” Câu trả lời như thế này có làm cho bạn ngạc nhiên không: vi khuẩn.Đụng đến bất cứ