Viết đoạn văn nêu cảm nhận về cuộc đấu tranh chống thiên tai được thể hiện qua truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trong đoạn văn có sử dụng dấu chấm phẩy.

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Viết đoạn văn nêu cảm nhận về cuộc đấu tranh chống thiên tai được thể hiện qua truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trong đoạn văn có sử dụng dấu chấm phẩy.

Answers ( 1 )

  1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

    Report
    Cancel

    Em cảm thấy cuộc đấu tranh chống thiên tai của nhân dân ta thật sự vĩ đại, lớn lao. Thiên tai đã trở thành nỗi đau của nhân dân Việt Nam ta từ ngàn đời nay. Nhưng không vì thế mà nhân dân Việt Nam sợ hãi, lo lắng trước thiên tai. Trong Sơn TInh, Thủy Tinh, ta thấy được niềm tin, thấy được sự chung tay của toàn dân tộc; nó còn khẳng định bản lĩnh của người Việt ngàn đời. Đó là niềm tin tất yếu trước thiên tai và cho thấy sức mạnh đoàn kết của dân tộc ta. 

    Dấu chấm phẩy in đậm

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.