từ điểm A cố định nằm ngoài (o,r) vẽ 2 tiếp tuyếnAB,AC với (o) (B,C là tiếp điểm) Qua A vẽ đường thẳ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

từ điểm A cố định nằm ngoài (o,r) vẽ 2 tiếp tuyếnAB,AC với (o) (B,C là tiếp điểm) Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với OA .từ điểm M bất kỳ trên d vẽ tiếp tuyến ME với (o) (E là tiếp điểm) .Qua E vẽ đường thẳng vuông góc với OM tại K cắt OA tại H và cắt (o) tại F (F khác E)
a, CM:MF là tiếp tuyến của (o)
b, CM:OH.OA= OK.OM

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.