Từ 4 chữ số 2, 7, 9, 0, có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau.

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Từ 4 chữ số 2, 7, 9, 0, có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.