trong phép nhân có số thứ nhất là số bé nhất nhất bốn chữ số khác nhau số thứ hai là số chẵn lớn nhấ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

trong phép nhân có số thứ nhất là số bé nhất nhất bốn chữ số khác nhau số thứ hai là số chẵn lớn nhất có hai chử số khác nhau tính tích của phép nhân đó

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

  Bước 1: Tìm số thứ nhất (số bé nhất có bốn chữ số khác nhau)

  • Chọn số đầu tiên là số 1.
  • Chọn số thứ hai là số 0 (khác với số 1).
  • Chọn số thứ ba là số 2 (khác với số 1 và 0).
  • Chọn số thứ tư là số 3 (khác với số 1, 0, và 2). => Số thứ nhất là 1023.

  Bước 2: Tìm số thứ hai (số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau)

  • Chọn số đầu tiên là số 9.
  • Chọn số thứ hai là số 8 (khác với số 9). => Số thứ hai là 98.

  Bước 3: Tính tích của hai số đã chọn Tích = Số thứ nhất × Số thứ hai Tích = 1023 × 98

  Để tính toán, bạn có thể sử dụng máy tính hoặc phương pháp truyền thống. Kết quả tích sẽ là:

  Tích = 100254

  Vậy nên, tích của phép nhân giữa số thứ nhất (1023) và số thứ hai (98) là 100254.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.