Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng: A. π là một số hữu tỉ B. Tổng của hai cạnh m

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng:
A. π là một số hữu tỉ
B. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba
C. Bạn có chăm học không?
D. 3 + 2 = 7

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án$+$Giải thích các bước giải:

  $A$. π là một số hữu tỉ$=> S$ Vì π là tập hợp của số vô tỉ chứ không phải dãy số hữu tỉ.

  $B$. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba $=> Đ$ Theo bất đẳng thức trong $Δ$ tổng $2$ cạnh của một $Δ$ luôn lớn hơn cạnh thứ $3$

  $C.$ Bạn có chăm học không? $=>S$ đây là câu hỏi nên không phù hợp

  $D. 3 + 2 = 7$ $=>S$ Vì $3+2=5$ chứ không phải $=7$

  $°ahine$

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.