tóm tắt lại truyền thuyết 2 bà trưng qua 1 đoạn văn

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

tóm tắt lại truyền thuyết 2 bà trưng qua 1 đoạn văn

Answers ( 1 )

  1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

    Report
    Cancel

       Truyền thuyết về hai Bà Trưng là câu chuyện hùng biện về đôi chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, những anh hùng lớn của dân tộc Việt Nam thời kỳ đầu của những lần xâm lược ngoại xâm. Xuất thân từ gia đình quý tộc, chị em Trưng đã tổ chức và dẫn đầu cuộc khởi nghĩa chống lại ách thống trị của quân Đông Hán vào thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên. Với tinh thần quyết liệt, họ giành lại tự do cho đất nước và trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và lòng yêu nước. Tuy rất ngắn ngủi, thời kỳ lãnh đạo của hai Bà Trưng ghi dấu ấn lịch sử, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu cho độc lập. Truyền thuyết về hai Bà Trưng không chỉ là một phần của quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho thế hệ người Việt, làm sống lại những giá trị văn hóa và tinh thần cốt lõi của quê hương.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.