Tính diện tích hình trên biết cạnh của hình vuông bằng 10m

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Tính diện tích hình trên biết cạnh của hình vuông bằng 10m

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải:

  Diện tích của hình vuông là:

    `10 xx 10 = 100` (`m^2`)

  Bán kính của hình tròn đen là:

    `10 : 2 = 5` (`m`)

  Diện tích của hình tròn đen là:

    `5 xx 5 xx 3,14 = 78,5` (`m^2`)

  Diện tích phần màu vàng là:

    `100 – 78,5 = 21,5` (`m^2`)

  Đáp số: `21,5` `m^2`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.