Tìm một câu ghép chứa cặp từ hô ứng trong câu chuyện chính tôi có lỗi

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Tìm một câu ghép chứa cặp từ hô ứng trong câu chuyện chính tôi có lỗi

Answers ( 1 )

  1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

    Report
    Cancel

    Câu ghép có chứa cặp từ hô ứng:  Chẳng lẽ tôi là Chủ tịch mà lại có thể vi phạm pháp lệnh hay sao 

    Cặp từ hô ứng: chẳng lẽ…mà

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.