Tại shao chủ tịch Hồ Chí Minh lại chọn đi phương tây tìm đường cứu nước

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Tại shao chủ tịch Hồ Chí Minh lại chọn đi phương tây tìm đường cứu nước

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Hồ Chí Minh chọn đi phương Tây đích bảo cứu nước là bởi vì:

  + Hồ Chí Minh đã được giáo dục và quán triệt tư tưởng của chủ nghĩa Marx Lê – Nin

  + Có kiến thức về văn hoá và kinh tế của các nước phương Tây → đem lại những bài học đó được tri thức và kinh nghiệm đó để đem về giúp Việt Nam hiện đại hoá, cách mạng,…
  + Trang bị và sẵn sàng cho việc đi đến phương Tây

  + Cách mạng xã hội chủ nghĩa trong tương lai sẽ giúp cho ân tộc,…
  + …

  #Minhnhat0510 

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.