tại sao khi đặt vào 2 đầu cuộn dây sơ cấp 1 hiệu điện thế 1 chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn dây thứ cấp không phát sáng

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

tại sao khi đặt vào 2 đầu cuộn dây sơ cấp 1 hiệu điện thế 1 chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn dây thứ cấp không phát sáng

Answers ( 1 )

  1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

    Report
    Cancel

    Đáp án `+` Giải thích các bước giải:

    – Khi cho dòng điện chạy qua hai đầu cuộn dây thứ cấp, với dòng điện xoay chiều, xuất hiện hiện tượng cảm ứng điện từ nên có dòng điện qua hai đầu cuộn thứ cấp. Còn khi đặt dòng điện một chiều vào hai đầu cuộn dây sơ cấp không có hiện tượng cảm ứng điện từ (chỉ xảy ra với dòng điện xoay chiều) nên không có dòng điện qua cuộn thứ cấp. Do đó đèn không phát sáng.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.