Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số: a: $\frac{25×9-25×17}{-8×80-8×10}$ và $\frac{48×12-48×15}{-3x

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:
a: $\frac{25×9-25×17}{-8×80-8×10}$ và $\frac{48×12-48×15}{-3×270-3×30}$
b: $\frac{2^{5}x7+2^2}{2^5×5^2-2^5×3}$ và $\frac{3^4×5-3^6}{3^4×13+3^4}$

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `#datgodboy`

  a)`5/18` và `4/25`

  Quy đồng:

  `5/18=5xx25:18xx25=125/450`

  `4/25=4xx18:25xx18=72/450`

  b)`57` và `-2/7`

  Quy đồng:

  `57=57xx7:1xx7=399/7`

  `-2/7` giữ nguyên

  Xin hay nhất ạ

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.