Quy đồng mẫu hai phân số sau a) -5/5 và 8/7 b) -4/7 và 8/9 c) -2/9 và 4/7 giúp mình với ạ,giải thích các bước ra luôn nha

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Quy đồng mẫu hai phân số sau
a) -5/5 và 8/7
b) -4/7 và 8/9
c) -2/9 và 4/7
giúp mình với ạ,giải thích các bước ra luôn nha

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.