Pha chế dung dịch theo yêu cầu sau: c) Từ dung dịch HNO3 5M, tính toán để pha chế 150 ml dung dịch H

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Pha chế dung dịch theo yêu cầu sau:
c) Từ dung dịch HNO3 5M, tính toán để pha chế 150 ml dung dịch HNO3 0,25M. Hòa tan 50g đường với m gam nước được dung dịch đường 10%. Tính giá trị của m

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `n_(HNO_3) = 0,25 * 0,15 = 0,375 (mol) `

  Ta có : `C_M  =n/V ` 

  `-> V_(HNO_3) =( 0,375)/5 = 0,0075 (L) `

  `-`

  `m_(dd)` sau khi hoà tan : `(50 * 100)/10 = 500(gam) `

  `-> m_(H_2O) =500 – 50 = 450 (gam) `

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.