Trung bình cộng hai đáy hình thang là 17,5m. Biết đáy lớn hơn bé 13m.Chiều cao bằng 3/4đáy lớn .C

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Trung bình cộng hai đáy hình thang là 17,5m. Biết đáy lớn hơn bé 13m.Chiều cao bằng 3/4đáy lớn .Cứ 10m cuông thu được 15kg rau. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu kg rau

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.