trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn sau <

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn sau

a. KCl, NaOH, H2O, H3PO4

b. MgSO4,H2O,KOH, H2SO4

c. H3PO4, MgCl2, KOH

d. NaOH, H3PO4,Na2SO4

e. Ba(OH)2, HCl, MgCl2

Giải giúp mk với mk cần gấp

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `c)` 

  Cho quỳ tím vào các lọ đựng dung dịch

  `+` Nếu quỳ chuyển màu đỏ : `H_3PO_4 ` 

  `+` Nếu quỳ chuyển màu xanh `: KOH ` 

  `+` Còn lại `MgCl_2` 

  `d)` 

  Cho quỳ tím vào các lọ đựng dung dịch

  `+` Nếu quỳ chuyển màu đỏ : `H_3PO_4 ` 

  `+` Nếu quỳ chuyển màu xanh `: NaOH` 

  `+` Còn lại `Na_2SO_4` 

  `e)` 

  Cho quỳ tím vào các lọ đựng dung dịch

  `+` Nếu quỳ chuyển màu đỏ : `HCl ` 

  `+` Nếu quỳ chuyển màu xanh `:Ba(OH)_2 ` 

  `+` Còn lại `MgCl_2` 

  `b)` 

  Cho quỳ tím vào các lọ đựng dung dịch

  `+` Nếu quỳ chuyển màu đỏ : `H_2SO_4l ` 

  `+` Nếu quỳ chuyển màu xanh `:KOH` 

  `+` Còn lại `MgSO_4 , H_2O ` 

  `-` Đun sôi : 

  `+` Nếu bay hơi hết : `H_2O `

  `+` Còn lại ` MgSO_4 `

  `a)` 

  Cho quỳ tím vào các lọ đựng dung dịch

  `+` Nếu quỳ chuyển màu đỏ : `H_3PO_4 ` 

  `+` Nếu quỳ chuyển màu xanh `:NaOH` 

  `+` Còn lại `KCl , H_2O ` 

  `-` Đun sôi : 

  `+` Nếu bay hơi hết : `H_2O `

  `+` Còn lại ` KCl `

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.