tích của hai số là 10. nếu tăng thừa số thứ nhất 2 lần và giữ nguyên thừa số thứ 2 thì tích mói là bao nhiêu

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

tích của hai số là 10. nếu tăng thừa số thứ nhất 2 lần và giữ nguyên thừa số thứ 2 thì tích mói là bao nhiêu

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   20

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.