………………..

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

………………..

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Nửa chui vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

  `98 : 2= 49 ( m )`

  Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là :

   `( 49 + 9 ) : 2= 29 (m)`

  Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là :

  `29 -9 = 20 (m)`

  `a )` Diện tích mảnh vườn đó là :

      `20 xx 29 = 580 ( m^2 )`

  `b)`  Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là :

        ` 580 : 1 xx 5=2900 ( kg )`

                    Đáp số : `a )  580 m^2`

                                 `b) 2900kg` thóc

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.