Nhờ mọi người giải ạ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Nhờ mọi người giải ạ

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

  \(A’B’ = 4cm\)

  Giải thích các bước giải:

  a) Do \(d > f \Rightarrow \) A’B’ là ảnh thật.

  b) Hình vẽ

  c) Ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{{AB}}{{A’B’}} = \dfrac{{OA}}{{OA’}} = \dfrac{{12}}{{OA’}}\\
  \dfrac{{AB}}{{A’B’}} = \dfrac{{OI}}{{A’B’}} = \dfrac{{OF’}}{{OA’ – OF’}} = \dfrac{8}{{OA’ – 8}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{12}}{{OA’}} = \dfrac{8}{{OA’ – 8}} \Rightarrow OA’ = 24cm\\
   \Rightarrow \dfrac{{AB}}{{A’B’}} = \dfrac{{12}}{{24}} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow A’B’ = 4cm
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.