người dân ở địa phương các bạn đã khai thác những lợi thế nào để phát triển kinh tế

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

người dân ở địa phương các bạn đã khai thác những lợi thế nào để phát triển kinh tế

Answers ( 1 )

  1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

    Report
    Cancel

    $-$ Người dân ở địa phương em đã khái thác trồng các đồi chè , đồi cà phê bởi vùng đồng bằng có mặt diện tích lớn kết hợp với điều kiện thời tiết thuận lợi . 

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.