Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 180m chiều dài bằng sáu phần năm chiều rộng tính diện tích của khu vườn

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 180m chiều dài bằng sáu phần năm chiều rộng tính diện tích của khu vườn

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  `#081`

  Chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật là:

  `180:6/5=150  (m)`

  Diện tích của khu vườn hình chữ nhật là:

  `150xx180=27000  (m^2)`

             Đáp số: `27000m^2`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.