Khi nhân một số tự nhiên với 22 , Hùng đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên có

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Khi nhân một số tự nhiên với 22 , Hùng đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên có kết quả sai là 528 .Tìm tích đúng của phép nhân đó

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Số nhân với `22` là :

         `528 : ( 2+2 ) = 132` 

  Tích đúng của phép nhân là :

          `132 × 22 = 2904`

         Đáp số :  `2904`

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.