How long do you think you can live without TV?

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

How long do you think you can live without TV?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  How long do you think you can live without TV?( Bạn nghĩ mình có thể sống thiếu TV trong bao lâu?)

  * how long +do/does+S+V?

  A. just one day : chỉ 1 ngày

  B. up to a week :lên đến một tuần

  C. up to a month: lên đến một tháng

  D. other(khác): _____________ 

  VÌ đây là câu hỏi về bản thân nên chọn câu nào cũng được nha

  bạn  nghĩ  bạn sống thiếu TV trong vòng bao nhiêu thời gian thì chọn cái đó nhé.

  nếu chọn D.other thì phải liệt kê thời gian cụ thể ra 

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.