help meeeeeeeeeeeeee

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

help meeeeeeeeeeeeee

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình hoành độ giao điểm của $(d), (P)$ là:

  $x^2=mx-3$

  $\to x^2-mx+3=0$

  Để $(d)\cap (P)$ tại hai điểm phân biệt

  $\to \Delta>0$

  $\to (-m)^2-4\cdot 3>0$

  $\to m^2>12$

  $\to m>2\sqrt3$ hoặc $m<-2\sqrt3 (*)$

  Khi đó $x_1, x_2$ thoả mãn

  $\begin{cases}x_1+x_2=m\\x_1x_2=3\end{cases}$

  Ta có:

  $|x_1-x_2|=2$

  $\to (x_1-x_2)^2=4$

  $\to (x_1+x_2)^2-4x_1x_2=4$

  $\to m^2-4\cdot 3=4$

  $\to m^2=16$

  $\to m=\pm4$ thỏa mãn $(*)$

   $\to A$

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.