Giúp tôi với các bạn ơi

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Giúp tôi với các bạn ơi

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải:

  Ví dụ 4:

  Ta có: $BE$ là phân giác $\hat B$

              $AB//CE(\perp AC)$

  $\to \widehat{BEC}=\widehat{ABD}=\widehat{EBC}$

  $\to \Delta EBC$ cân tại $C$

  $\to CE=CB$

  Vì $\Delta ABC$ vuông tại $A\to AC<BC$

  $\to CE>AC$

  Ví dụ 5:

  a.Vì $AH\perp BC\to AH<AC, AH<AB$

  $\to 2AH<AB+AC$

  $\to AH<\dfrac{AB+AC}2$

  b.Tương tự câu a chứng minh được $BK<\dfrac{BA+BC}2, CI<\dfrac{CA+CB}2$

  $\to AH+BK+CI<\dfrac{AB+AC}2+\dfrac{BA+BC}2+\dfrac{CA+CB}2$

  $\to AH+BK+CI<AB+AC+BC$

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.