Giúp mình với sos mình cần làm gấp trong tầm 10phút

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Giúp mình với sos mình cần làm gấp trong tầm 10phút

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Ta có: `81 = 9 xx 9`

  `=>` Cạnh của hình vuông là `9` `cm`

  `=>` Đường kính của hình tròn là `9` `cm`

  `a)` Chu vi hình tròn là:

    `9 xx 3,14 = 28,26` (`cm`)

  `b)` Diện tích của hình tròn là:

    `(9 : 2) xx ( 9 : 2) xx 3,14 = 635,85` (`cm^2`)

  Đáp số: …

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.