Giúp mình làm bài với . chỉ làm bài 4 thôi

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Giúp mình làm bài với . chỉ làm bài 4 thôi

Answers ( 1 )

 1. tuyet mai24
  0
  2024-02-06T11:39:54+00:00

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án`+`Giải thích các bước giải`:`

  `a)`

  `x/7=(-4)/14`

  `->14x=7.(-4)=-28`

  `->x=-28:14=-2`

  Vậy `:x=-2`

  `b)`

  `(x+3)/2=(-12)/(-6)`

  `->(x+3)/2=2/1`

  `->x+3=2.2=4`

  `->x=4-3=1`

  Vậy `:x=1`

  `c)`

  `x/2=(-2)/(-x)`

  `->x/2=2/x`

  `->x^2=2.2=4`

  `->x^2=(+-2)^2`

  `->` $\left[\begin{matrix} x=2\\ x=-2\end{matrix}\right.$

  Vậy `:x=2` hoặc `x=-2`

  `d)`

  `(x-1)/5=5/(x-1)`

  `->(x-1)^2=5.5=25`

  `->(x-1)^2=(+-5)^2`

  `->` $\left[\begin{matrix} (x-1)^2=5^2\\ (x-1)^2=(-5)^2\end{matrix}\right.$

  `->` $\left[\begin{matrix} x-1=5\\ x-1=-5\end{matrix}\right.$

  `->` $\left[\begin{matrix} x=6\\ x=-4\end{matrix}\right.$

  Vậy `:x=6` hoặc `x=-4`

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.