Giúp mình câu d đi m ơiii năn nỉ ạ! Mình đang cần gấp lắm huhu

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Giúp mình câu d đi m ơiii năn nỉ ạ! Mình đang cần gấp lắm huhu

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải:

  a.Vì $AB,AC$ là tiếp tuyến của $(O)\to \widehat{ABO}=\widehat{ACO}=90^o, AO\perp BC=H$ là trung điểm $BC$

  $\to ABOC$ nội tiếp đường tròn đường kính $AO$

  b.Vì $CD$ là đường kính của $(O)\to \widehat{CMD}=90^o\to CM\perp AD$

           $AB,AC$ là tiếp tuyến của $(O)\to AB=AC$

  $\to AM\cdot AD=AC^2=AC\cdot AB$

  c.Ta có: $\Delta ACO$ vuông tại $C, CH\perp AO\to AC^2=AH\cdot AO$

  $\to HA\cdot AO=AM\cdot AD$

  $\to \dfrac{AH}{AM}=\dfrac{AD}{AO}$

  Mà $\widehat{MAH}=\widehat{DAO}$

  $\to \Delta AMH\sim\Delta AOD(c.g.c)$

  $\to \widehat{AMH}=\widehat{AOD}=\widehat{DOH}$

  $\to DOHM$ nội tiếp

  $\to \widehat{MHA}=\widehat{MDO}=\widehat{OMD}=\widehat{OHD}$

  $\to 90^o-\widehat{MHA}=90^o-\widehat{OHD}$

  $\to \widehat{MHB}=\widehat{BHD}$

  $\to HB$ là phân giác $\widehat{MHD}$

  d.Vì $I$ là trung điểm $MD\to OI\perp MD\to \widehat{ABO}=\widehat{AIO}=\widehat{ACO}=90^o$

  $\to ABIOC$ nội tiếp đường tròn đường kính $AO$

  Vì $OI\perp MD, ME$ là đường kính của $(O)\to \widehat{MDE}=90^o\to MD\perp DE\to OI//DM$

  $\to \widehat{CBI}=180^o-\widehat{IOC}=\widehat{IOD}=\widehat{ODE}=\widehat{CDE}=\widehat{CBE}$

  $\to B, I, E$ thẳng hàng

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.