Giúp em đi ạ . Ai trả lời được em vote 5 sao

1) Nêu điểm chung giữa đồng bằng bắc b

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Giúp em đi ạ . Ai trả lời được em vote 5 sao

1) Nêu điểm chung giữa đồng bằng bắc bộ và duyên hải miền trung .

2) Nêu 2 HĐ kinh tế biển của duyên hải miền trung ?

3) vùng nào là vùng duy nhất vn không giáp biển ?

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.