Giúp em bài này với ạa

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Giúp em bài này với ạa

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải: 

   gọi trục quay là B, trọng tâm của vật là G

  Ta có : AC=8cm , AB=2cm

  -> BC=6cm

       AG=1/2AC=4cm-> BG=AG-AB=2cm

  Khi vật cân bằng:

  M(P1)=M(P2) +M(P)

  <=> P1xAB=P2xBC+PxBG

  <=> 10x 2=P2x6+4×2

  => P2=2 N

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.