Giúp câu này vs ạ ..

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Giúp câu này vs ạ ..

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  đường kính của cái hồ là : 942 : 3,14 = 300

  đường kính phần chứa nước là : 300 – 4 = 296

  diện tích phần chứa nước là : 296 x 296 x 3,14 = 275114,24

  diện tích cả cái hồ là : 300 x 300 x 3,14 =282600

  diện tích con đường là : 282600 – 275114,24 = 7485,76

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.