Em cần gấp nên bài này em cần những a cj làm tử tế ạ và làm nhanh

Bài hơi dài mong a cj vẫ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Em cần gấp nên bài này em cần những a cj làm tử tế ạ và làm nhanh

Bài hơi dài mong a cj vẫn giải

Bài 1 a cj làm từ 108 /72 cho đến 18/30 ạ

Giải bài 2 phần b) giúp em ạ

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.