Công thức của till và untill khi đóng vai trò là từ nối

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Công thức của till và untill khi đóng vai trò là từ nối

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  `@` until: cho đến khi

  `1.` Nhấn mạnh hành động trong quá khứ

  `+` Past simple + until + past simple

  VD: I waited until he came (Tôi đã chờ cho tới khi anh ấy tới)

  `2.` Nhấn mạnh một hoạt động đã hoàn thành

  `+` Simple Past + Past Perfect

  VD: We hadn’t stayed at that hotel until our friend recommended it for us.

  (Tôi chưa từng ở khách sạn đó cho tới khi bạn của tôi giới thiệu nó cho chúng tôi.)

  `3.` Diễn tả một sự việc chưa hoàn thành

  `+` Simple future + Until + Present simple/Present perfect

  VD: I will wait here until my friends come.

  `@` till

  `1.` Diễn tả 1 hành động kéo dài đến một thời điểm cụ thể và dừng lại ở thời điểm đó

  `2.` Diễn tả 1 hành động diễn ra nhưng không xảy ra đến một thời điểm cụ thể.

  VD: He didn’t finish his homework till 11:15

  `3.` Liên kết mệnh đề chính và mệnh đề phụ, nhằm diễn tả hành động ở mệnh đề chính kéo dài đến thời điểm diễn ra hành động ở mệnh đề phụ. 

  VD: Wait here till the teacher come.

  `—————-`

  $\textit{#NhatHuyThichChoiLiqi}$
  $\text{~ Chúc b học tốt ạ ~}$

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.