Có 4 người , mỗi người mua 2 mét vải cùng loại hết tất cả 360.000 đồng . Hỏi nếu 3 người mỗi ngườ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Có 4 người , mỗi người mua 2 mét vải cùng loại hết tất cả 360.000 đồng . Hỏi nếu 3 người mỗi người mua 3 mét vải như thế thì hết bao nhiêu tiền ?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền mua một mét vải là 

          360000 : 2 = 180000 đồng

  Số tiền mỗi người mua 3 mét vải là:

          180000 nhân 3 =  540,000  đồng

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.