Cho em hỏi bài này làm như thế nào với ạ chỉ trong 2p thôi ạ em sẽ đánh giá người đó 5 sao

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cho em hỏi bài này làm như thế nào với ạ chỉ trong 2p thôi ạ em sẽ đánh giá người đó 5 sao

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  fd 200
   RT 90 
  fd 200
   RT 90 
  fd 200
   RT 90 
  fd 200
   RT 180 
  fd 50
   lt 90
  pu
  fd 50
  pd
  fd 100
   RT 90 
  fd 100
   RT 90 
  fd 100
   RT 90 
  fd 100

  pu 

  home

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.