câu 2 là câu nào v mng, mình kh hỉu

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

câu 2 là câu nào v mng, mình kh hỉu

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  `color{red}{#lgdr}`

  `2` `A` .

  `-` series of sth : một loạt thứ gì đó , một chuỗi thứ gì đó (N)

  `@` plot : kịch bản , sự diễn đã được vạch ra từ trước (N)

  `@` source : nguồn (N)

  `@` basis : nền tảng (N)

  `@` theme : chủ đề (N)

  `+` ”series of events” trong câu là một loạt các sự kiện . Hơn nữa , trước nó còn có ”the story’s” .

  `->` Ghép nghĩa lại , ta thấy được nó là chuỗi sự kiện của câu chuyện .

  `=>` Khái niệm này hoàn toàn trùng với khái niệm của danh từ kịch bản .

  `=>` Đáp án là ”plot” .

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.