cảm nhận nhân vật mụ vợ trong bài “Ông lão đánh cá và con Cá Vàng

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

cảm nhận nhân vật mụ vợ trong bài “Ông lão đánh cá và con Cá Vàng

Answers ( 1 )

  1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

    Report
    Cancel

    mụ vợ qua từng hành đọng lời nói hình ảnh cho thấy bả là con người đọc ác tham lam ích kỉ  . sự đói xử của mụ vợ và ông lão đánh cá vừa cạn tình cạn nghĩa. kết cục mụ vợ phải trả giá cho sự sai lầm và trái lương tâm

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.