Biết trung bình cộng tuổi ông, tuổi bố và tuổi cháu là 36, trung bình cộng của tuổi bố và tuổi ch

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Biết trung bình cộng tuổi ông, tuổi bố và tuổi cháu là 36, trung bình cộng của tuổi bố và tuổi cháu là 23 tuổi., biết ông hơn cháu 54 tuổi. Hỏi tuổi mỗi người là bao nhiêu?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Tổng số tuổi của cả ba người là:

      `36 × 3=108` `(` tuổi `)`

  Tổng số tuổi của bố và cháu là:

      `23 × 2 = 46` `(` tuổi `)`

  Tuổi của ông là:

      `108 – 46 = 62` `(` tuổi `)`

  Tuổi của cháu là:

       `62 – 54 = 8` `(` tuổi `)`

  Tuổi của bố là:

       `46 – 8 = 38` `(` tuổi `)`

                  Đáp số:  Ông `62` tuổi.

                                  Bố `38` tuổi.

                                  Cháu `8` tuổi.

         $\color{turquoise}{\text #Icyne}$  

   $\text{ CHÚC BẠN HỌC TỐT! }$

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.