Báo cáo tác động của biến đổi khí hậu đến ngành kinh tế mà em biết

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Báo cáo tác động của biến đổi khí hậu đến ngành kinh tế mà em biết

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel
  1. Nông Nghiệp:

   • Tăng nhiệt độ và biến đổi môi trường:
    • Thay đổi môi trường làm tăng nguy cơ thiên tai như hạn hán, lũ lụt, và cơn bão, gây tổn thất đối với cây trồng và động vật chăn nuôi.
    • Tăng nhiệt độ và biến đổi môi trường có thể ảnh hưởng đến mùa vụ và hiệu suất nông nghiệp.
  2. Công Nghiệp và Sản Xuất:

   • Tăng chi phí năng lượng:
    • Tăng nhiệt độ có thể làm tăng nhu cầu về làm mát, đồng thời làm giảm hiệu suất của các hệ thống làm mát.
    • Thay đổi nguồn cung cấp năng lượng, đặc biệt là từ nguồn năng lượng tái tạo, có thể ảnh hưởng đến chi phí và cạnh tranh.
  3. Du Lịch và Ngành Dịch Vụ:

   • Ảnh hưởng đến ngành du lịch:
    • Tăng nhiệt độ và tác động của biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi cảnh quan và điều kiện thời tiết, ảnh hưởng đến lịch trình du lịch và lựa chọn điểm đến.
    • Các sự kiện thời tiết cực đoan như cơn bão có thể làm giảm số lượng du khách.
  4. Ngành Năng Lượng:

   • Tác động đối với nguồn cung cấp năng lượng:
    • Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp năng lượng, như giảm sản lượng các nhà máy điện thủy điện do hạn hán hoặc tăng sản lượng của các nguồn năng lượng tái tạo.
  5. Tài Chính và Bảo Hiểm:

   • Rủi ro tài chính và bảo hiểm:
    • Thay đổi thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu có thể tăng rủi ro cho các doanh nghiệp và gây áp lực lớn cho hệ thống bảo hiểm.
  6. Giao Thông Vận Tải:

   • Ảnh hưởng đến hạ tầng và vận chuyển:
    • Các biến đổi khí hậu có thể tạo ra thách thức cho hạ tầng giao thông, đặc biệt là tại các khu vực ven biển với tăng mực nước biển và nguy cơ lụt lội.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.