Bài 2: Sulfur (S) cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí sulfur dioxide

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Bài 2: Sulfur (S) cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí sulfur dioxide có công thức là S*O_{2} Biết khối lượng sulfur tham gia phản ứng là 1,6g.

PTHH: S+O 2 oplus S*O_{2} Hãy tìm:

a, Thể tích khí sulfur dioxide sinh ra?

dùng ở đkc?

b, Thể tích oxygen cần

c, Thể tích không khí cần dùng ở đkc, biết oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí?

Lưu ý: Đốt cháy 1 chất trong không khí là khí đó tác dụng với khí oxygen ở nhiệt độ cao.

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `a) `

  `n_S = (1,6)/32 = 0,05 (mol) `

  `S + O_2 ` $\xrightarrow{t^o}$ `SO_2 `

  `0,05 -> 0,05 -> 0,05 ` 

  `-> V_(SO_2) = 0,05 * 24,79=1,2395 (L) `

  `b) `

  `V_(O_2) = 0,05 * 24,79 = 1,2395 (L) `

  `c)` 

  `V_(kk) = 1,2395 : 1/5 = 6,1975 (L) `

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.