Bài 1: Cho 2,8g Sắt tác dụng với 100ml dung dịch hydrochloric acid (HCI) thu được sắt (II) chlori

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Bài 1: Cho 2,8g Sắt tác dụng với 100ml dung dịch hydrochloric acid (HCI) thu được sắt (II) chloride (FeC*l_{2}) và khí hydrogen (H_{2}) Tính: a

, Thể tích khí hydrogen thu được ở đkc?

b, Khối lượng

hydrochloric acid cần dùng?

c. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `a)` 

  `n_(Fe) = (2,8)/56  = 0,05 (mol) `

  `Fe + 2HCl -> FeCl_2 + H_2 ` 

  Theo phương trình : `n_(Fe) = n_(H_2) = 0,05 (mol) `

  `-> V_(H_2) = 0,05 * 24,79  = 1,2395 (L) `ư

  `b) `

  Theo phương trình : `2n_(Fe) = n_(HCl) = 0,1 (mol) `

  `-> m_(HCl) = 0,1 * 36,5 = 3,65 (gam) `

  `c)` 

  `C_(M_(HCl)) = (0,1)/(0,1)=  1 (M) `

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.