Nhận biết các chất sau HCl, HSO, KOH, Ca(OH), KCl, KSO

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Nhận biết các chất sau
HCl, HSO, KOH, Ca(OH), KCl, KSO

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   `-` trích mẫu thử vào từng lọ riêng biệt

  `-` nhúng quỳ tím vào từng mẫu

  + quỳ hoá đỏ: `HCl`, `H_2SO_4` (`1`)

  + quỳ hoá xanh: `KOH`, `Ca(OH)_2` (`2`)

  + không đổi màu: `KCl`, `K_2SO_4` (`3`)

  `-` cho `BaCl_2` vào (`1`)

  + có kết tủa: `H_2SO_4`

  `BaCl_2 + H_2SO_4 -> BaSO_4 + 2HCl`

  + không hiện tượng: `HCl`

  `-` cho `BaCl_2` vào (`3`)

  + có kết tủa: `K_2SO_4`

  `BaCl_2 + K_2SO_4 -> BaSO_4 + 2KCl`

  + không hiện tượng: `KCl`

  `-` sục `CO_2` dư vào (`2`)

  + có kết tủa trắng, kết tủa tăng dần đến cực đại rồi tan dần đến hết: `Ca(OH)_2`

  `CO_2 + Ca(OH)_2 -> CaCO_3 + H_2O`

  `CO_2 + CaCO_3 + H_2O -> Ca(HCO_3)_2`

  + không hiện tượng: `KOH`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.