Ngữ âm và 5câu hỏi ạ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Ngữ âm và 5câu hỏi ạ

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  `I` `bb{Ngữ}` `bb{âm}` :

  `1` `A` .

  `-` Câu `B` `C` `D` âm /u/ , câu `A` âm /u:/ .

  `2` `C` .

  `-` Câu `A` `B` `D` âm /êi/ , câu `C` âm /a/ .

  `3` `D` .

  `-` Câu `A` `B` `C` âm /am/ , câu `D` âm /êi/ .

  `4` `A` .

  `-` Câu `B` `C` `D` âm /êi/ , câu `A` âm /i/ .

  `5` `C` .

  `-` Câu `A` `B` `D` là /b/ , câu `C` âm câm .

  `II` `bb{Từ}` `bb{Vựng}`

  `6` `B` .

  `-` Lời chào lần đầu gặp mặt :

  `@` It’s nice to meet you : Thật vui khi được gặp bạn .

  `7` `A` .

  `-` ”Jack and Jenny” là chủ ngữ người số nhiều .

  `=>` Dùng đại từ ”they” .

  `-` Hiện tại đơn : S + V(s,es) + O .

  `8` `D` .

  `-` Hoàn toàn đồng ý : Of course `(` Tất nhiên `)` .

  `-` Here you are : Của bạn đây .

  `9` `B` .

  `-` Người nói đang hỏi với chủ ngữ `(` you `)` .

  `-` Trước danh từ cần tính từ sở hữu .

  `=>` Dùng ”your” .

  `10` `B` .

  `-` ”engineer” là danh từ đếm được số ít , bắt đầu là nguyên âm .

  `=>` Dùng mạo từ ”an” .

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.