Một vật có khối lượng 100g được thả rơi từ độ cao 80m so với mặt đất, lấy g = 10m/s². a) Tính thế nă

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Một vật có khối lượng 100g được thả rơi từ độ cao 80m so với mặt đất, lấy g = 10m/s².
a) Tính thế năng trọng trường của vật tại các vị trí A, B, C, D cách mặt đất lần lượt là 80m, 40m, 20m, 5m.
b) Tính động năng và cơ năng của vật đó ở các vị trí A, B, C nói trên.

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

  $a) 80J, 40J, 20J, 5J$.

  $b)$ Động năng lần lượt là `0J, 40J, 60J, 75J` và cơ năng là `80J`.

  Giải thích các bước giải:

         `m = 100 (g) = 0,1 (kg)`

         `h_0 = 80 (m)`

         $g = 10 (m/s^2)$

  Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

  $a)$

         `h_A = 80 (m)`

         `h_B = 40 (m)`

         `h_C = 20 (m)`

         `h_D = 5 (m)`

  Thế năng trọng trường của vật tại vị trí `A, B, C, D` lần lượt là:

          `W_[tA] = mgh_A = 0,1.10.80 = 80 (J)`

          `W_[tB] = mgh_B = 0,1.10.40 = 40 (J)`

          `W_[tC] = mgh_C = 0,1.10.20 = 20 (J)`

          `W_[tD] = mgh_D = 0,1.10.5 = 5 (J)`

  $b)$

  Cơ năng của vật trong quá trình rơi không đổi, với gốc thế năng đã chọn như trên thì cơ năng của vật là:

          `W = mgh_0 = 0,1.10.80 = 80 (J)`

  Động năng của vật tại vị trí `A, B, C, D` lần lượt là:

          `W_[đA] = W – W_[tA] = 80 – 80 = 0 (J)`

          `W_[đB] = W – W_[tB] = 80 – 40 = 40 (J)`

          `W_[đC] = W – W_[tC] = 80 – 20 = 60 (J)`

          `W_[dD] = W – W_[tD] = 80 – 5 = 75 (J)`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.